Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan hjälper dig som går i skolan att trivas och må bättre i skolan.

hjärta

Hos oss i Hällefors kommun består den centrala elevhälsan av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans mål är att främja lärande och undanröja hinder för inlärning. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Den centrala elevhälsan arbetar i grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola. Bland annat arbetar vi i så kallade elevhälsoteam (EHT) tillsammans med övrig skolpersonal.

All personal har tystnadsplikt.

Skolsköterskan tillhör EMI (Elevhälsans Medicinska Insats) och tillför medicinsk kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Skolsköterskan har bland annat lagstadgade uppgifter, som hälsosamtal och vaccinationer som en del av sina arbetsuppgifter. Skolsköterskan har även öppen mottagning för elever med möjlighet till tidsbokning.

Kuratorn tillför psykosocial kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Till kuratorn kan elever och vårdnadshavare vända sig om det finns behov av stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar. Kuratorn genomför psykosociala utredningar vid behov.

Kuratorn samverkar med andra instanser som till exempel socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Specialpedagogen tillför specialpedagogisk kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet, samt arbetar med pedagogiska kartläggningar och utredningar.

Specialpedagogen samarbetar bland annat med externa instanser, som barn- och ungdomspsykiatri, logopedi samt Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Psykologen ger konsultation och handledning till skolans personal, samt ger stöd, råd och vägledning till vårdnadshavare.

Psykologen arbetar med utvecklings- och begåvningsbedömningar.

För kontakt med psykologen, kontakta enhetschef för den centrala elevhälsan.

Tid hos läkaren blir bokad via skolsköterska, efter bedömning av elevens behov.

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande eleven fått hos skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog eller skolläkare, kan du vända dig till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Dina synpunkter är alltid värdefulla.

Kontakt

Linda Kjellberg Geschwind, enhetschef för elevhälsan
Telefon: 0591-641 76
linda.kjellberg@hellefors.se

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
maria.stahl@hellefors.se

Sofie Vilhelmsson, kurator
Telefon: 070- 666 41 64
sofie.vilhelmsson@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
pia.bark@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Åk: F–4 Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
maria.stahl@hellefors.se

Åk: F–6 Johanna Ringmyr, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
Johanna.Ringmyr@hellefors.se

Åk: F- 6 Anna Hult, kurator
Telefon: 0591-643 25
anna.hult@hellefors.se

Åk: 5–6 och år 7–9 Anna Gustafsson, skolsköterska
Telefon: 070-009 10 96
anna.gustafsson@hellefors.se

Åk: 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76
linda.kjellberg@hellefors.se

Pihlskolan

Sofie Vilhelmsson, kurator
Telefon: 070- 666 41 64
sofie.vilhelmsson@hellefors.se

Anna Gustafsson, skolsköterska
Telefon: 070-009 10 96
anna.gustafsson@hellefors.se

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95