Omsorg, hjälp och stöd självservice

Genom blanketterna kan du exempelvis söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Blanketter

Betalning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Autogiroanmälan medgivande.pdf 226.1 kB 2020-10-28 13.47

Individ och familj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem.pdf 278.9 kB 2020-10-30 10.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd.pdf 321.5 kB 2021-02-02 14.04
Ansökan om försörjningsstöd.pdf 393.5 kB 2021-02-02 14.04
Jobbsökarlista.pdf 214.9 kB 2021-02-02 14.04

LSS och äldreomsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intresseanmälan för uppdrag inom LSS.pdf 697.1 kB 2020-10-30 10.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om insatser enligt LSS.pdf 381.5 kB 2020-10-30 10.50
Begäran om förhandsbesked av LSS-insatser.pdf 340.8 kB 2020-10-30 10.52
Lex Sarah anmälan enligt LSS.pdf 772.4 kB 2020-10-30 10.51
Ansökan bistånd enligt SoL.pdf 418.4 kB 2020-10-30 10.52
Lex Sarah anmälan enligt SoL.pdf 329.5 kB 2020-10-30 10.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstblankett för beräkning av hemtjänst- och omvårdnadsavgift.pdf 229.3 kB 2021-04-08 14.04

Påverka

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blankett synpunkter och klagomål omsorgen.pdf 274.5 kB 2020-10-30 10.53

E-tjänster

Anhörigstöd på nätet – En Bra Plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Logga in på En bra plats

Sidan är uppdaterad 7/5 2021 08.59.40