Ensamkommande flyktingbarn

Varje år söker flera hundra barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Mottagandet och arbetet med ungdomens livsmål har en hög prioritet. Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas mellan stat och kommun.

De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av ensam­kommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får kommunerna ersättning av staten. Migrationsverket ansvarar för myndighetsutövningen, vilket innebär att verket svarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande.

Migrationsverket anvisar ungdomarna till vår kommun där socialtjänsten utreder och placerar ungdomarna i stödboende eller lämpligt boende på annan ort, beroende på ålder, vård- och omsorgsbehov.

Stödboendet ingår i verksamheten Bostöd och knutna till verksamheten är enhetschef, samordnare och sammanlagt 7 boendestödjare.

Kontakt

Bostöd

Klockarvägen, 712 30 Hällefors Telefon: 0591-642 46

Sidan är uppdaterad 7/9 2020 11.05.30