Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
Pihlskolans logga

Yrkesvux, yrkesutbildning för vuxna

Vuxenutbildningen i Hällefors erbjuder yrkesvuxutbildningar på gymnasienivå inom yrkesområden som är bristyrken på arbetsmarknaden. Syftet med utbildningarna är att ge vuxna personer en utbildning som kan göra dem anställningsbara inom yrken där det finns brist på utbildad personal.

Alla yrkesutbildningar innehåller Arbetsplatsförlagt lärande, APL, där man arbetar med praktiska delar i utbildningen ute på en arbetsplats.

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvuxutbildning inom vård- och omsorg på distans med vissa närträffar. Utbildningen omfattar 1500 poäng och innehåller både praktiska och teoretiska studier samt APL. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska. När du söker utbildningen anger du om du vill studera på 25%, 50%, 75% eller 100%. APL-veckorna görs på 100% då du följer din handledares schema.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

15% av utbildningen är APL där utbildningen är förlagd till kommunens omsorgsverksamhet eller verksamhet inom den regionala vården på sjukhus eller vårdcentral. Det ger dig en god inblick i vad yrket innebär och du får utveckla dina praktiska kunskaper.

Förändringar i utbildningen

Den 1 juli 2021 kommer det ske förändringar i vårdutbildningen. 7 nya yrkesämnen tillkommer, 5 yrkesämnen revideras och 5 ämnen uppävs. Innehåll har också flyttats mellan kurser. Detta påverkar både kurser och yrkespaket inom vårdutbildningen på komvux. Du som har påbörjat, men inte slutfört utbildningen innan 1 juli 2021 blir påverkad av detta.

Kursstart

Fem antagningsperioder per år. Ansökan ska vara vuxenutbildningen tillhanda senast sista ansökningsdag. Ange önskad studietakt i ansökan, 100%, 50% eller 25%. Utbildningen är endast sökbar för dig som är folkbokförd i Hällefors kommun. Antalet platser är begränsat.

 • Kursstart v. 34 2021. Sista ansökningsdag 6 augusti 2021.
 • Kursstart v. 44 2021. Sista ansökningsdag 8 oktober 2021.
 • Kursstart v. 2 2022. Sista ansökningsdag 10 december 2021.
 • Kursstart v. 12 2022. Sista ansökningsdag 11 mars 2022.
 • Kursstart v. 22 2022. Sista ansökningsdag 13 maj 2022.

Ansökan

Ansökningsblankett till vård- och omsorgsutbildning Pdf, 75.2 kB.

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvuxutbildning mot industri- och verkstadsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställningsbar inom industrin/verkstads­industrin. Efterfrågan på arbetskraft är mycket stor inom industri­branschen. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska studier samt arbetsplatsförlagt lärande, APL. Den pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Utbildningen är öppen för sökande från hela Örebro län. För att vara behörig till utbildning behöver du ha grundläggande kunskaper i matematik, motsvarande grundvux delkurs 3 samt tillräckligt goda kunskaper i svenska för att du ska kunna tillgodogöra dig en utbildning på gymnasiel nivå.

Utbildningen ger dig som elev allmänna kunskaper inom det industri­tekniska området. Den ger grundkunskaper inom svets, CNS, skärande bearbetning samt process- och underhållsteknik. Du erhåller intyg/certifikat för:

 • Heta arbeten
 • Travers
 • Truck

Kursstart

Nästa utbildning startar 30 augusti 2021. Utbildningen har 7 platser. Om antalet behöriga sökande är för få kan utbildningen komma att ställas in.

Ansökan

Ansökan ska vara vuxenutbildningen tillhanda 28 maj 2021.

Ansökningsblankett till industriteknisk utbildning Pdf, 201.3 kB.

Yrkesvuxutbildning inom restaurang ges med två möjliga inriktningar: kock eller servering och drycker. Det är en komplett yrkesutbildning till kock eller servitör som innehåller både praktiska och teoretiska studier samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställningsbar för ett arbete inom restaurang- eller livsmedelsbranschen. Vi har en god samverkan med branschen. Efterfrågan på arbetskraft är stor inom både kök och servering.

Inriktningar

 • Kock – Inriktningen kock innebär studier inom hygien, livsmedelskunskap, näringslära, branschkunskap, matlagning och drycker. Efter utbildningen kan du arbeta som kock.
 • Servering och drycker – Inriktningen servering ger dig kunskaper om bland annat servering, drycker och matsalshantverk. Efter utbildningen kan du arbeta som servitör.

Kursstart

Nästa utbildning startar i augusti 2021.

Ansökan

Ansökningsblankett till restaurang- och livsmedelsutbildning Pdf, 201.3 kB.
Sista ansökningsdag 21 maj 2021. Restplatser finns, väkommen in med din ansökan.

Yrkesvuxutbildning inom restaurang ges med två möjliga inriktningar: kock eller servering och drycker. Det är en komplett yrkesutbildning till kock eller servitör som innehåller både praktiska och teoretiska studier samt APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställningsbar för ett arbete inom restaurang- eller livsmedelsbranschen. Vi har en god samverkan med branschen. Efterfrågan på arbetskraft är stor inom både kök och servering.

Inriktningar

 • Kock – Inriktningen kock innebär studier inom hygien, livsmedelskunskap, näringslära, branschkunskap, matlagning och drycker. Efter utbildningen kan du arbeta som kock.
 • Servering och drycker – Inriktningen servering ger dig kunskaper om bland annat servering, drycker och barteknik. Efter utbildningen kan du arbeta som servitör.

Kursstart

Nästa utbildning startar i augusti 2021.

Ansökan

Ansökningsblankett till restaurang- och livsmedelsutbildning Pdf, 201.3 kB.
Sista ansökningsdag 21 maj 2021. Restplatser finns, väkommen in med din ansökan.

Utbildningen ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. I slutet av utbildningen får du fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder bild och form i pedagogiska verksamheter. Du kommer också fördjupa dig i specialpedagogik och om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning.

Under utbildningen kommer du att ha ca 12 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, inom barnomsorg och skola. Under APL:en följer du din handledares arbetsschema.

Utbildningen ges på distans och omfattar 1400 poäng. Möjligheter till studiegrupper finns på Pihlskolans lärcenter. Utbildningen ges på heltid och pågår mellan april 2021 och augusti 2022. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Urvalsprinciper

För att bli antagen till utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande grundskolans åk 9. Om alla behöriga inte kan antas till utbildningen kommer företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2013:1114) Barnskötarutbildningen har 3 platser.

Utbildningen är endast sökbar för dig som är folkbokförd i Hällefors kommun.

Ansökan

Vi återkommer med nya datum.

Ansökningsblankett till barnskötarutbildning Pdf, 274.6 kB.

Mer information

Information om utbildningen barnskötare, elevassistent 2021 Pdf, 141.7 kB.

I Örebro län finns många yrkesvuxutbildningar på gymnasial nivå. Region Örebro län tillsammans med de 12 kommunerna i Örebro län samverkar kring yrkesvux. Finns inte just den utbildning du vill gå i Hällefors så kanske någon annan kommun i länet erbjuder den.

Du hittar de aktuella utbildningarna på vuxwebben

Ansökan

Vill du söka en yrkesvuxutbildning i Örebro län ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i Hällefors: anna.asling@hellefors.se

Vi erbjuder orienterings­kurser inom våra yrkesvuxspår industri, restaurang och vård och omsorg. Orienterings­kurserna vänder sig till dig som behöver stöd i form av yrkes­svenska. Kurserna ger en introduktion till yrkets kunskaps­område. De är på 50 respektive 200 poäng.

Orienteringskurs inom restaurang och livsmedel

Januari 2020 startade vi en orienteringskurs mot restaurang- och livsmedel. Kursen är på 200 poäng och ges på deltid. Orienteringskursen är en bra förberedelse för dig som inte har svenska som modersmål och vill få en förberedelse för att yrkesvuxutbildningen inom resturang eller för dig som vill få en inblick i vad yrket innebär.

Ansökningsperioden är stängd. Ansökningsblankett till orienteringsutbildning inom restaurang och livsmedel Pdf, 189.9 kB.

Orienteringskurs inom industri

I slutet av mars 2020 startade vi en orienteringskurs mot industri. Kursen är på 200 poäng och ges på heltid. Orienteringskursen är en bra förberedelse för yrkesutbildningen inom industri. Efter utbildningen finns möjlighet att söka yrkesvuxutbildningen inom industri. Utbildningen startar om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Ansökningsperioden är stängd. Ansökningsblankett till orienteringsutbildning inom industri Pdf, 401.6 kB.

Kontakt

Linda-Marie Brandt, biträdande rektor vuxenutbildningen
Telefon: 0591-642 26
E-post: lindamarie.brandt@hellefors.se

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare Telefon: 0591-642 02
E-post: anna.asling@hellefors.se

Expedition

Telefon: 0591-641 95  Besöksadress: Klockarvägen 4, Hällefors

Sidan är uppdaterad