Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Din rätt till vård och omsorg – Information på nationella minoritetsspråk

Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre, finns översatt till finska, meänkieli, nord-, lule- och sydsamiska, romani arli, kale, kalderas, lovari, resanderomani och jiddisch.

Bild med en senior och en yngre person med texten Din rätt till vård och omsorg
  • Broschyren vänder sig till äldre och närstående. Den beskriver det stöd man kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Skriften är tänkt att vara en enkel uppslagsbok när man som äldre söker hjälp från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

    Din rätt till vård och omsorg tar bland annat upp:
  • vad är bistånd och hur ansöker man om bistånd enligt socialtjänstlagen
  • vad kan man få hjälp med
  • vad avses med särskilt boende, trygghetslarm, daglig sysselsättning respektive färdtjänst

Skriften belyser även de rättigheter de personer har som tillhör en nationell minoritet, till exempel att få äldreomsorg på sitt språk.

Här hittar du "Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre"

Senast uppdaterad