Vid epidemi och pandemi

Foto: I labbet

En pandemi definieras som ett utbrott av en infektionssjukdom som snabbt och lätt sprider sig bland människor över hela jorden – medan en epidemi kan rasa i ett enskilt land. Ett utbrott kan innebära stora konsekvenser för vårt samhälle. Vid epidemier och pandemier följer verksamheterna i kommunen de rekommendationer som Folkhälso­myndigheten och flera andra myndigheter ger.

Nationell, regional och lokal samverkan

Folkhälsomyndigheten samordnar pandemiberedskapen på nationell
nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå.

Nationella pandemigruppen, NPG finns för att främja samordning inom pandemiområden. NPG består av representanter från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna.

Hällefors kommuns plan vid pandemi

Råd för att undvika smitta

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindrar du att smittan sprids i din omgivning.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Vart du vänder dig vid symtom eller oro

  • Ring telefonnummer 117 7 vid symtom av smitta.
  • Ring telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor.

Information in other languages

In the Public Health Agency of Sweden’s website you can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions.
Public Health Agency of Sweden

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.