Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Viktiga telefonnummer

Det kan finnas tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner i mer eller mindre brådskande fall.

person ringer på mobil

Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från till exempel ambulans, polis, brandkår, giftinformation, jourhavande läkare, ska du ringa SOS Alarm på 112.

SOS Alarm är öppet dygnet runt och ska endast användas vid akuta nödsituationer där fara föreligger för liv, egendom eller miljö.

Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer. 112 är även det europeiska nödnumret och gäller i alla EU-länder, ringer du det blir du kopplad till en larmoperatör i det land du befinner dig i.

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

 • Ambulans, växel 019-12 40 50
 • Bris, barnens hjälptelefon 116 111
 • Giftinformation 08-33 12 31
 • Hällefors kommuns växel (kontorstid) 0591-641 00
 • Informationsnummer 113 13
 • Läkemedelsupplysning 0771-46 70 10
 • Polis 114 14
 • Räddningstjänst 0586-636 00
 • Sjukvårdsupplysning 1177
 • SOS 112
 • Socialjour 112 (begär att få prata med socialjouren i Hällefors kommun)

Senast uppdaterad