Fiske

Sjön Svensken

Spegelblanka sjöar, trolska skogstjärnar och forsande älvar. Hällefors kommun med över 400 sjöar, tjärnar och vattendrag önskar dig lycka till på fisketuren! Men tänk på att du inte får fiska utan fiskekort i några sjöar eller vattendrag. Fiskekorten kan köpas på exempelvis turistbyrån, bensinmackar och fiskekort.se.

Hällefors fiskevårdsförening

Fiskevårdsföreningen erbjuder 12 ädelfisksjöar, varav två är hyrsjöar. Resterande tio är sjöar där du kan lösa dygnskort. Laxvattnen är Bergtjärn, Hedtjärn, Hänglandstjärn, Högborntjärn, Kotjärn, Kviddtjärnarna, Lilla Sandsjön, Mettjärn, Notbindartjärn, Sävälven 1, Sävälven 2 och Yxtjärn. Bergtjärn och Kotjärn är hyrsjöar.

Alla fiskekort, även till vitfiskevatten, kan köpas online på fiskekort.se. 

Sävenfors fiske

Sävenfors ädelfiskevatten ligger strax norr om Hällefors i vacker natur. Regnbåge och öring planteras ut från egen odling. Dammtjärn är ett kortfiskevatten och Björntjärn, Källtjärn och Tattartjärn är hyrsjöar. Fiskekort säljes genom kortautomat vid Sävenfors Fiskecamp.

Sävenfors fiskecamp

Sidan är uppdaterad 5/8 2020 10.52.31