Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Sjukresa

Hällefors vårdcentral

Grundregeln för sjukresor till och från vården är att alla erbjuds gratis resa med kollektiv­trafiken. Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka taxi (sjukresa) till läkare, sjukvårdande behandling och tandvård.

Beställa sjukresa

Sjukresor beställs på telefon 0771-92 00 00. Vid planerade besök ska du beställa sjukresan senast klockan 18.00 vardagen innan resan. Det är Region Örebro län som har hand om sjukresor i Hällefors kommun. En ledsagare får följa med om behov av hjälp finns under resan.
Läs mer här om hur du går till väga för att beställa sjukresa.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se