Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Regler och styrande dokument

Verksamheten i Hällefors kommun regleras av styr- och måldokument som är antagna av kommunfullmäktige. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 211.2 kB, öppnas i nytt fönster. 211.2 kB 2020-06-30 11.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arvodesbestämmelser i kortversion.pdf Pdf, 315.9 kB, öppnas i nytt fönster. 315.9 kB 2023-11-29 14.17
Bestämmelser om arvoden och ersättningar 2023-2026 till förtroendevalda i Hällefors kommun.pdf Pdf, 483.4 kB, öppnas i nytt fönster. 483.4 kB 2023-03-09 15.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för kommunstyrelsen.PDF Pdf, 964.9 kB, öppnas i nytt fönster. 964.9 kB 2023-11-29 14.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för myndighetsnämnden för skola och omsorg.pdf Pdf, 598 kB. 598 kB 2023-10-20 06.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 383.9 kB. 383.9 kB 2023-10-16 12.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för gruppledare.PDF Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster. 245 kB 2019-04-05 12.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 221.5 kB, öppnas i nytt fönster. 221.5 kB 2020-05-15 11.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 365.6 kB, öppnas i nytt fönster. 365.6 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.pdf Pdf, 421.1 kB. 421.1 kB 2020-07-27 07.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för revisionen.pdf Pdf, 303.1 kB, öppnas i nytt fönster. 303.1 kB 2019-02-07 14.29
Arbetsordning för revisorerna i Hällefors kommun.pdf Pdf, 436.1 kB, öppnas i nytt fönster. 436.1 kB 2023-10-17 14.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2023-09-06 08.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023.pdf Pdf, 484.5 kB, öppnas i nytt fönster. 484.5 kB 2022-12-29 08.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB.pdf Pdf, 456.8 kB, öppnas i nytt fönster. 456.8 kB 2021-05-04 14.51
Årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB.pdf Pdf, 511.6 kB, öppnas i nytt fönster. 511.6 kB 2021-05-04 14.51
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB.pdf Pdf, 545.3 kB, öppnas i nytt fönster. 545.3 kB 2021-05-04 14.51

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Attestpolicy.pdf Pdf, 267.7 kB, öppnas i nytt fönster. 267.7 kB 2014-06-10 14.35
Finanspolicy.pdf Pdf, 272.2 kB, öppnas i nytt fönster. 272.2 kB 2018-11-29 15.06
Riktlinjer till finanspolicy.pdf Pdf, 163.2 kB, öppnas i nytt fönster. 163.2 kB 2019-12-20 09.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tidplan ekonomiprocessen 2023.pdf Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. 161 kB 2022-11-08 15.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphandlings- och inköpspolicy.pdf Pdf, 136.8 kB, öppnas i nytt fönster. 136.8 kB 2018-12-13 12.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.pdf Pdf, 246.3 kB, öppnas i nytt fönster. 246.3 kB 2014-06-10 14.35

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informations- och kommunikationspolicy.pdf Pdf, 407.9 kB, öppnas i nytt fönster. 407.9 kB 2014-05-21 14.43

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan 2021-2023.pdf Pdf, 843.8 kB, öppnas i nytt fönster. 843.8 kB 2022-02-03 12.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kultur- och fritidspolicy 2022-2024.pdf Pdf, 446.3 kB, öppnas i nytt fönster. 446.3 kB 2022-03-23 08.21
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Policy för Hällefors Kulturskola.pdf Pdf, 65.6 kB, öppnas i nytt fönster. 65.6 kB 2020-08-20 10.26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Näringslivsstrategi 2020-2022.pdf Pdf, 635.4 kB, öppnas i nytt fönster. 635.4 kB 2019-11-26 11.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategi för turism- och besöksnäringen.pdf Pdf, 751.5 kB, öppnas i nytt fönster. 751.5 kB 2020-09-10 08.05

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hällefors kommun.pdf Pdf, 344.9 kB, öppnas i nytt fönster. 344.9 kB 2021-11-12 11.45
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallsplan.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2016-03-18 08.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030.pdf Pdf, 772.1 kB, öppnas i nytt fönster. 772.1 kB 2021-02-08 15.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun.pdf Pdf, 237.7 kB, öppnas i nytt fönster. 237.7 kB 2014-09-23 14.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktplan för Hällefors kommun - LIS-tillägg.pdf Pdf, 36.7 MB, öppnas i nytt fönster. 36.7 MB 2020-06-03 15.10
Översiktsplan för Hällefors kommun.pdf Pdf, 52.2 MB, öppnas i nytt fönster. 52.2 MB 2020-06-03 15.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grönplan för Hällefors och Grythyttan.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. 7.2 MB 2020-06-03 15.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvårdsprogram kortversion 2014.pdf Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. 8.6 MB 2014-07-09 13.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skyltprogram.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2018-02-23 11.23

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brandskyddspolicy.pdf Pdf, 294 kB, öppnas i nytt fönster. 294 kB 2016-07-15 09.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pandemiplan för Hällefors kommun.pdf Pdf, 415.9 kB, öppnas i nytt fönster. 415.9 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Säkerhetspolicy för Hällefors kommun.pdf Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster. 346.6 kB 2014-06-10 14.51

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANDTS-plan grundskola.pdf Pdf, 379.1 kB, öppnas i nytt fönster. 379.1 kB 2019-03-08 09.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANDTS-policy 2018-2021.pdf Pdf, 962.6 kB, öppnas i nytt fönster. 962.6 kB 2019-09-16 09.10

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Integrationspolicy.pdf Pdf, 241.5 kB, öppnas i nytt fönster. 241.5 kB 2014-05-22 10.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Policy för kommunal flaggning.pdf Pdf, 633.5 kB, öppnas i nytt fönster. 633.5 kB 2019-10-02 10.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minoritetspolicy för Hällefors kommun.PDF Pdf, 528.5 kB, öppnas i nytt fönster. 528.5 kB 2021-11-18 08.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Måltidspolicy för Hällefors kommun.pdf Pdf, 488.1 kB, öppnas i nytt fönster. 488.1 kB 2014-05-15 09.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldreplan.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2016-10-27 10.51

Senast uppdaterad