Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Skolan uppmärksammar alkoholkonsumtion

Denna vecka uppmärksammar grundskolan barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket.

Under denna vecka kommer grundskolan uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket. Alla klasser, från förskolan upp till årskurs 9, kommer beröra temat på något sätt, till exempel att läsa böcker och se på film.

Det är elevhälsan tillsammans med rektorer, pedagoger, kulturskolan och skolbibliotekarie som håller i aktiviteterna. Hällefors skolor deltar i den nationella kampanjen Spela roll. Vill du läsa om kampanjen, se duspelarrolll.se.