Läser du till förskolelärare, fritids­pedagog eller lärare?

Hällefors kommun vill komma i kontakt med dig som läser till förskollärare, fritids­pedagog eller lärare och som har anknytning till eller är intresserad av att jobba i Hällefors. Intresset omfattar även dig som sökt någon av utbildningarna i höst. Kommunen vill bjuda in dig till en presentation av kommunens utbildnings­verksamhet och av kommunens framtida erbjudande till dig.

Inresseanmälan

Är du intresserad av att bli kontaktad så fyller du i formuläret nedan.

Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, telefonnummer och e-post för att kunna registrera och hantera din intresseanmälan. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Kontakt

Peter Wiker, utvecklingsstrateg Telefon: 0591-641 45
E-post: peter.wiker@hellefors.se

Sidan är uppdaterad