Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Familje­verksamheter, öppen verksamhet

I Hällefors kommun samverkar kommunens förskola, skola, individ- och familjeomsorg, Region Örebro läns primärvård och familjerådgivning, Svenska kyrkan och ideella organisationer i olika grupperingar för att på olika sätt stötta familjer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Familjeverksamheter i Hällefors kommun.pdf 3.7 MB 2019-08-19 14.24

ABC – gruppträffar om föräldrastöd

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och är för alla föräldrar till barn 3–12 år. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

Start gruppträff 8 oktober klockan 17 på Galaxen Klockarvägen 44A i Hällefors.

För mer information och anmälan kontakta:

Anneli högberg anneli.hogberg@hellefors.se 070-453 66 42
Lena Syväjarvi lena.syvajarvi@hellefors.se 072-209 08 44

FöräldraStegen

Föräldrastegen är ett program som erbjuds till föräldrar med barn 13–17 år. Syftet med programmet är att stärka dig som förälder genom att ge praktiska verktyg för att få relationen mellan förälder och tonåring att fungera bättre.

Filmer som skildrar olika dilemman som bland annat kärlek och gränser, uppmuntran och konsekvens, risker och skydd med mera fungerar som utgångspunkt för träffarna.

Föräldrarna träffas vid 6 tillfällen och jobbar med övningar samt diskuterar utifrån egna erfarenheter.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Effekt

I Hällefors får alla föräldrar med barn i skolår 6–9 information om Effekt. Effekt-programmet innefattar en kort föräldrainformation (cirka 15 minuter) en gång per termin i samband med de vanliga föräldramötena på skolan. Syftet är att minska alkoholbruket bland ungdomar och att skjuta upp alkoholdebuten.

Vid föräldramötet går vi igenom forskningsresultat som visar att barn som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer, och att det har stor betydelse att föräldrarna säger Nej och betonar att det inte är okej att dricka som tonåring. Föräldrarna uppmuntras att diskutera detta med varandra och att göra gemensamma överenskommelser om alkohol, att hålla tider och så vidare.

Linda Kjellberg Geschwind
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Vintergatan – grupper för barn med krångel i familjen

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage, babycafé för föräldrar och små barn, sorgegrupp för barn och även verksamheter för ungdomar i kyrkans regi.

Jessica Jakobsson
Telefon: 0591-640 15

Region Örebro län

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.00–09.00

Mödravårdscentralen, MVC, barnmorska

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Hällefors kommun samarbetar med Region Örebro län med familjerådgivning. Vem som helst kan kontakta dem för rådgivning eller önskan om samtal.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: måndag 15.00–17.00, tisdag-fredag 08.30–09.30

 

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se