Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Detaljplaner, områdes­bestämmelser

En detaljplan är en karta med en tillhörande beskrivning som reglerar hur olika områden i kommunen får användas. Exempelvis om en markbit får användas till bostäder, industri eller parkmark men också hur höga byggnader får vara och var gator får anläggas. Detaljplanen är kommun­ens ställnings­tagande om vad marken får användas till och är juridiskt bindande.

Under pågående planarbeten kan du följa de arbeten som just nu är aktuella i kommunen. Du kan ta del av planhandlingarna och om du är sakägare eller berörd kan du även lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad