Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Yrkesvux­utbildningar som ger dig jobb

Vill du arbeta inom verkstads­industrin eller som kock? I höst startar ettåriga yrkesvux­utbildningar i Hällefors som ger dig stor chans att få jobb.

Efterfrågan på kockar och utbildad arbets­kraft inom industri­branschen är mycket stor. I höst kan du läsa ettåriga yrkesvux­utbildningar i Hällefors som ger dig stor chans att få jobb.

Utbildningarna pågår på heltid under två terminer och innehåller både praktiska och teoretiska studier samt arbetsplatsförlagt lärande. Ansökan till kock stänger 31 maj och ansökan till industri- och verkstadsteknik stänger 2 maj.

Läs mer och ansök till kockutbildningen.
Läs mer och ansök till industri- och verkstadsteknik.

lärare föreläser för sittande vuxna elever