Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kartor

Digitala kartor som du kan använda för att hitta information.

Kommunkarta

Länskartan visar adresser, platser och kommunala verk­samheter. Du kan exempelvis se vilka förskolor som finns i närheten av din bostad eller söka en specifik gatuadress eller verksamhet. Du kan även mäta avstånd från en adress till en annan eller mäta ett specifikt områdes area.

Informationskarta för Örebro län

Informationskartan visar information om bland annat länets natur­reservat, fornlämningar, naturvård och vatten.

Informationskartan

Fastighetsfrågor

Om du vill ha reda på vem som äger en fastighet, var fastighetsgränsen går eller om du behöver en karta då ska du kontakta mätningskontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen i Lindesberg.

Fastigheter och lantmäteri

Sidan är uppdaterad