Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum

Tisdag 31 januari, tisdag 11 april, tisdag 30 maj, tisdag 19 september, tisdag 24 oktober och tisdag 12 december.

Kommun­styrelsens sammanträdesdatum

Tisdag 10 januari, tisdag 14 februari, tisdag 21 mars, tisdag den 9 maj, tisdag den 13 juni, tisdag den 29 augusti, tisdag den 10 oktober, tisdag den 21 november och tisdag den 19 december.

Kallelser

Senast uppdaterad