Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Möten och kallelser

Här visas kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsens (KS) kommande sammanträdes­­dagar. Kallelser och ej sekretess­belagda handlingar till KF och KS sammanträde hittar du på den här sidan cirka en vecka innan mötet.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid i sin helhet öppna för allmänheten, och du kan oftast delta under den del av kommunstyrelsens sammanträden som ärenden behandlas. Undantag görs i de fall där det handlar om sekretessärenden, till exempel individärenden.

Sammanträdesdatum 2022

Kommun­fullmäktige

15 februari, 5 april, 31 maj, 6 september, 25 oktober och 14 december

Kommun­styrelsen

25 januari, 15 mars, 10 maj, 14 juni, 16 augusti, 11 oktober, 22 november och 20 december

Kallelser

Gemensamma nämnder och förbund

Sidan är uppdaterad