Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF). Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. KF består av 31 ledamöter och 18 ersättare. Varje parti i fullmäktige representeras av en gruppledare. Direkt kopplat till kommun­fullmäktige finns valberedningen.

Vad betyder förkortningarna?

S=Arbetarpartiet Socialdemokraterna V=Vänsterpartiet  C=Centerpartiet M=Moderata samlingspartiet SD=Sverigedemokraterna

Ledamöter ordinarie 

 1. Annalena Järnberg (S) annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 3. Robert Örtlund (M) robertortlund@hotmail.com
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 8. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 9. Susanne Grundström (S) ordförande susanne.grundstrom@hellefors.se
 10. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 11. Ritha Sörling (V) rithasorling3@gmail.com
 12. Håkan Bergström (S) hokizen_7@hotmail.com
 13. Kjell Walegren (GL) lillgardenKK@telia.com
 14. Per Karlsson (M) 2:e vice ordförande perkarlsson4@hotmail.com
 15. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 16. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se
 17. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 18. Jonny Dahlberg (SD) jonny.dahlberg@sverigedemokraterna.se
 19. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 20. Peter Ström (S) p.strom1957@gmail.com
 21. Bella Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 22. Vakant (S)
 23. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 24. Jacob Neerings (M) jaco@neerings.se
 25. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 26. Gunilla Josefsson (V) vice ordförande gunilla.josefsson@folkbildning.net
 27. Elisabeth Rådström Paavonen (S) elisabeth.paavonen@kommunal.se
 28. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 29. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 30. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 31. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com

Ledamöter ersättare 

 1. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 2. Laila Palm (S) laila.palm@hotmail.com
 3. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 4. Kerstin Skogdalen (S) kerstinskogdalen@hotmail.com
 5. Ann-Charlotte Nässén (S) lottahund3@gmail.com 
 6. Ann-Marie Lundin (V) annmarielundi13@hotmail.com
 7. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 8. Per Johansson (V) per@kulturkooperativet.se
 9. Amanda Kron (V) amandatkroon@gmail.com
 10. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
 11. Tomas Mathiesen (M) grythyttan.consulting@aol.se
 12. Anna Florin Schmidt (M) anna.florin.schmidt@icloud.com
 13. Vakant (SD)
 14. Vakant (SD)
 15. Olle Samuelsson (C) olle@hjulsjo.com
 16. Ann-Katrin Lindberg (C) annkatrinlindberg@hotmail.com
 17. Roland Gustavsson (GL) roland.gustavsson@telia.com
 18. Erkki Vuorijärvi (GL) erkki.vuorijarvi@hotmail.com

Gruppledare för perioden 2022-01-01–2022-10-14.

Gruppledare ordinarie

 1. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 2. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 3. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 4. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 5. Susanne Grundström (S) susanne.grundstrom@hellefors.se
 6. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se

Gruppledare ersättare

 1. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 2. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 3. Kjell Valegren (GL) lillgardenkk@telia.com
 4. Katja Ollila (V) katjahfs@hotmail.com
 5. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 6. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se

Kommunen publicerar protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden samt aktuella handlingar inför sammanträden. Kallelser och handlingar som inte är sekretessbelagda läggs ut cirka en vecka innan mötet. Via länken hittar du även valberedningens protokoll.

Dokument

Sidan är uppdaterad