Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF). Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. KF består av 31 ledamöter och 18 ersättare. Varje parti i fullmäktige representeras av en gruppledare. Direkt kopplat till kommun­fullmäktige finns valberedningen.

Vad betyder förkortningarna?

S=Arbetarpartiet Socialdemokraterna V=Vänsterpartiet  C=Centerpartiet M=Moderata samlingspartiet SD=Sverigedemokraterna

Ledamöter ordinarie 

 1. Annalena Järnberg (S) annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 3. Robert Örtlund (M) robertortlund@hotmail.com
 4. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 5. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 8. Vivianne Pettersson (M) vivianne.pettersson@hellefors.se
 9. Susanne Grundström (S) ordförande susanne.grundstrom@hellefors.se
 10. Tina Pirttijärvi (SD) tina.pirttijarvi@sd.se
 11. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 12. Håkan Bergström (S) hokizen_7@hotmail.com
 13. (GL)
 14. Per Karlsson (M) 2:e vice ordförande perkarlsson4@hotmail.com
 15. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 16. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se
 17. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 18. Jonny Dahlberg (SD)
 19. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 20. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 21. Bella Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 22. Morteza Naderi (S) morteza_afg0093@yahoo.com
 23. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 24. Jacob Neerings (M) jaco@neerings.se
 25. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 26. Gunilla Josefsson (V) vice ordförande gunilla.josefsson@folkbildning.net
 27. Elisabeth Rådström Paavonen (S) e.radstrom.paavonen@live.se
 28. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se
 29. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 30. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 31. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com


Ledamöter ersättare 

 1. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 2. Laila Palm (S) laila.palm@hotmail.com
 3. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 4. Kerstin Skogdalen (S) kerstinskogdalen@hotmail.com
 5. Ann-Charlotte Nässén (S) lottajanne@hotmail.com 
 6. Ann-Marie Lundin (V) annmarielundi13@hotmail.com
 7. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 8. Aimal Zarif (V)
 9. Per Johansson (V) per@kulturkooperativet.se 
 10. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 11. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
 12. Tomas Mathiesen (M) grythyttan.consulting@aol.se
 13. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 14. Vakant (SD)
 15. Olle Samuelsson (C) olle@hjulsjo.com
 16. Ann-Katrin Lindberg (C) annkatrinlindberg@hotmail.com
 17. Kjell Walegren (GL) lillgardenKK@telia.com
 18. Roland Gustavsson (GL) roland.gustavsson@telia.com

Gruppledare ordinarie

 1. Susanne Grundström (S) susanne.grundstrom@hellefors.se
 2. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 3. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 4. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 5. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com

Gruppledare ersättare

 1. Curt Nilsson (S) curt@naddebo.se
 2. Katja Ollila (V) katjahfs@hotmail.com
 3. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se
 4. Marie-Louise Danielsson-Tham (GL)
 5. Tina Pirttijärvi (SD) tina.pirttijarvi@sd.se
 6. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com

Vi publicerar protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden samt aktuella handlingar inför sammanträden. Kallelser och ej sekretessbelagda handlingar läggs ut cirka en vecka innan mötet. Via länken hittar du även valberedningens protokoll.

Kommunfullmäktige utser en kommunal val­beredning. Deras uppgift är att förbereda de val av ledamöter till styrelser, nämnder och utskott som ska göras av kommunfullmäktige. 

Ledamöter ordinarie

 1. Allan Myrtenkvist (S) ordförande allanmyrtenkvist@gmail.com
 2. Morteza Naderi (S) morteza_afg0093@yahoo.com
 3. Katja Ollila (V) vice ordförande katja.ollila@hellefors.se
 4. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 6. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com
 7. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 8. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com


Ledamöter ersättare

 1. Uta Riedel (S) uta.riedel@live.se 
 2. Per Johansson (V) per@kulturkooperativet.se 
 3. Göran Strömqvist (M) stromqvistgoran@gmail.com
 4. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 5. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 6. Roland Gustavsson (GL) roland.gustavsson@telia.com

Dokument

Sidan är uppdaterad