Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Samtalsförmedlande tjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd och hjälp i telefonsamtal kan du ringa till Hällefors kommun med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtals­förmedlande tjänster Texttelefoni, Teletal eller Bildtelefoni.

Texttelefoni.se förmedlar samtal både på svenska och engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter.

Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Personen som kommunicerar genom text använder tjänstens webbapp, mobilapp eller en texttelefon. Motparten använder en mobiltelefon eller vanlig telefon. En förmedlare läser upp det som skrivs och skriver ner det som sägs ordagrant, i realtid.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se

Analog texttelefon: 020-600 600

Telefon: 020-600 650

Det kan också använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel för att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs.

Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44

Teletal hittas på www.teletal.se

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt!

SIP: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net

Sidan är uppdaterad