Kommunstyrelsen

Kommun­styrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen har ekonomiberedningen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet kopplad till sig.

Vad betyder förkortningarna?

S=Arbetarpartiet Socialdemokraterna V=Vänsterpartiet  C=Centerpartiet M=Moderata samlingspartiet SD=Sverigedemokraterna

Ledamöter ordinarie 

 1. Annalena Järnberg (S) ordförande/kommunalråd annalena.jarnberg@hellefors.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) allanmyrtenkvist@gmail.com
 3. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 4. Vivianne Pettersson (M) 2:e vice ordförande/­oppositionsråd vivianne.pettersson@hellefors.se
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 6. Cecilia Albertsson (M) Cecilia.albertsson@moderaterna.se
 7. Johan Stolpen (V) vice ordförande johan.stolpen@hellefors.se
 8. Katja Ollila (V) katja.ollila@hellefors.se
 9. Alf Wikström (V) alf@kulturkooperativet.se
 10. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se
 11. Lars-Göran Zetterlund (C) lg.z@me.com

Ledamöter ersättare

 1. Peter Ström (S) peter.strom@ovako.com
 2. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 3. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 4. Daniel Hagsten (M) daniel.hagsten@lokabrunn.se
 5. Ritha Sörling (V) sorlinglennart@gmail.com
 6. Bella-Maria Kronman (V) bellakronman@hotmail.com
 7. Maja Loiske (V) maja.loiske@gmail.com
 8. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 9. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 10. Tobias Nygren (C) tobiasnygren@icloud.com
 11. Kjell Valegren (GL) lillgardenkk@telia.com

De allra flesta förtroendevalda tjänstgör som politiker på sin fritid. Men kommunalråd är förtroendevalda med hel- eller deltidsarvode. Oppositionens kommunalråd kallas oppositionsråd.

Kommunalråd

Annalena Järnberg (S), kommunstyrelsens ordförande annalena.jarnberg@hellefors.se

Oppositionsråd

Vivianne Pettersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande vivianne.pettersson@hellefors.se

Vi publicerar protokoll från kommunstyrelsens sammanträden samt aktuella handlingar inför sammanträden. Kallelser och ej sekretessbelagda handlingar läggs ut cirka en vecka innan mötet.

Dokument

Sidan är uppdaterad