Kontakta kommunen

Du är välkommen att kontakta Hällefors kommun på det sätt som du tycker är lämpligast.

Formens Hus, vit byggnad med svart på sidan

Öppettider växeln

Telefon: 0591-641 00 (kommunens växel)
Måndag–torsdag 08.00–12.00, 13.00–16.30
Fredag 08.00–12.00, 13.00–15.00
Dag före helgdag 08.00–12.00
Klämdag 10.00–12.00

Öppettider reception

Besöksadress

Formens Hus, Sikforsvägen 7 Hällefors

Begränsat öppethållande

Från 16 augusti–28 september 2021 är det öppet 10.00–12.00 och 13–15.

Ordinarie öppettider

Från 29 september återgår det till ordinarie öppettider.

Måndag–torsdag klockan 07.30–12.00, 13.00–16.00
Fredag klockan 07.30–12.00, 13.00–15.00

Karta

Hitta till kommunhuset

E-post

Tänk på att allmän e-post till Hällefors kommun är offentlig handling.

Kommunen

kommun@hellefors.se

Till lärare och pedagoger

förnamn.efternamn@skola.hellefors.se (inga prickar över å, ä och ö)
Pihlskolan: förnamn.efternamn@pihlskolan.hellefors.se. (inga prickar över å, ä och ö)

Till övriga tjänstepersoner

förnamn.efternamn@hellefors.se (inga prickar över å, ä och ö)

Postadress

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Servicecenter

Telefon: 0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
samhällsbyggnad Bergslagens växel på 0587-55 00 00

Larmcentralen Karlskoga

Telefon: 0586-636 00
E-post: bergslagens.rtj@brt.se
Webbplats: www.brt.se

Kontaktpersoner räddningstjänsten

Telefon: 0580-805 00

Bergslagens överförmyndarnämnd på ljusnarsberg.se

Sidan är uppdaterad