Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KHR har fyra sammanträden per år tillsammans med Pensionärsrådet (KPR)

Senast uppdaterad