Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Hällefors kommun består av företagare och kommunala representanter. Hällefors utveckling är ett gemensamt arbete mellan det privata näringslivet och kommunen. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhälls­utveckling initierat av näringslivet.

Näringslivsrådets mål

Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Näringslivsrådets roll

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådet är en strategisk plattform för

 1. dialog om samhällsutveckling
 2. idéutveckling gemensamma insatser
 3. prioritering av insatser/insatsområden
 4. medverkan i genomförande av insatser
 5. uppföljning av insatser.

Kriterier för representationen i näringslivsrådet är

 1. uttalat engagemang i Hällefors utveckling
 2. flera branscher
 3. lokala och internationella företag
 4. privata och offentliga.

Representanter i Hällefors näringslivsråd

 1. Företagsföreningen i Hällefors, Tobias Nygren
 2. Förskolan Våra Små, Sofia Bergström
 3. Grythyttans Elinstallationer, Mikael Berg / Fredrik Berg 
 4. Grythyttan Stålmöbler, Karl Lindqvist
 5. Kjellbergs Logistik och Teknik, Ulrika Ivarsson
 6. Loka Brunn och Gästgivaregården i Grythyttan, Mia Spendrup / Marie Dahlgren
 7. Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Rudi Hobbenschot
 8. OVAKO, Marcus Lindner
 9. Swedecote, Stefan Wahlnersson
 10. Takskifferspecialisten, Henrik Bark
 11. Hällefors kommun, Annalena Järnberg / Johan Stolpen / Tommy Henningsson / Camilla McQuire