Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bedömning och betyg

I grundskolan har alla elever i förskoleklass till årskurs 5 rätt till en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) med omdömen om elevens kunskapsutveckling. I årskurs 6 till 9 får eleverna betyg.

Alla elever har ett utvecklingssamtal varje termin. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot nationella målen i skolan.

En gång per läsår från förskoleklass till och med årskurs fem upprättas en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) och lämnas ut vid ett av utvecklingssamtalen. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad eleven behöver utveckla för att kunna göra ännu bättre ifrån sig i skolan.

Det finns inga krav på att skriva IUP och omdömen i de årskurser där eleven får betyg.

Klassföreståndaren följer upp IUP:n genom utvecklingssamtalen.

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända steg, A-E och F som är ett icke godkänt betyg.

Alla elever får betyg i årskurs 6 till 9 vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet får eleverna från och med höstterminen i årskurs 7.

I grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i vuxenutbildningens program svenska för invandrare (SFI) har man nationella prov.

De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

Provdatum för nationella prov, skolverket.se

Senast uppdaterad