Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Förskoleklass

I kommunen finns tre förskoleklasser vid Klockarhagsskolan och en på Grythyttans skola. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barnen i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det kostar inget att gå i förskoleklass. 

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk från det år barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp, eller fram, ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl.

Information på Skolverkets webbplats

Brev med kallelse till informationsmöte och blankett för val skickas till vårdnadshavarna i maj samma år som barnet ska börja i förskoleklass.

Undervisningens omfattning

Barnet går i förskoleklass måndag–fredag 08.30–12.50.

Postadress

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Grythyttans skola

Björken

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Hitta till Gryhyttans skola

Klockarhagen 2:2

Björnen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 073-708 95 23

Ekorren

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 076-495 22 68

Fjärilen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 076-495 30 63

Hitta till Klockarhagen 2:2

Dokument

Kontakt

Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Grythyttans skola

Magnus Ekström, rektor F–6 och grundsärskolan
Telefon: 0591-641 40
E-post: magnus.ekstrom@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3
Telefon: 0591-641 52
E-post: linda.igelstrom@hellefors.se

Sidan är uppdaterad