Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Förskoleklass

I kommunen finns tre förskoleklasser vid Klockarhagsskolan och en på Grythyttans skola. Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barnen i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Det kostar inget att gå i förskoleklass. 

Förskoleklass Rött avlångt hus

Från höstterminen från det år barnet fyller sex år. Skolplikten kan bli uppskjuten eller flyttas fram ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl.

I maj samma år som barnet ska börja i förskoleklass får vårdnadshavarna brev som innehåller kallelse till ett informationsmöte och blankett för val av förskoleklass.

Barnet går i förskoleklass måndag–fredag 8.30–12.50.

Postadress

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Grythyttans skola

Björken

Stationsgatan 6, Grythyttan Telefon: 0591-644 04, 070-388 50 27

Hitta till Gryhyttans skola

Klockarhagen 2:2

Björnen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 073-708 95 23

Ekorren

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 076-495 22 68

Fjärilen

Hemgårdsvägen 11A, Hällefors Telefon: 076-495 30 63

Hitta till Klockarhagen 2:2

Kontakt

Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Grythyttans skola

Magnus Ekström, rektor F–6 och Anpassad grundskola
Telefon: 0591-641 40
magnus.ekstrom@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Linda Igelström rektor F–3
Telefon: 0591-641 52
linda.igelstrom@hellefors.se

Senast uppdaterad