Regler och styrande dokument

Verksamheten i Hällefors kommun regleras av styr- och måldokument som är antagna av kommunfullmäktige. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 211.2 kB 2020-06-30 11.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf 283.6 kB 2019-03-12 11.26
Bestämmelser om kommunalt partistöd.pdf 131.8 kB 2018-01-09 08.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för kommunstyrelsen.pdf 381.2 kB 2021-02-04 06.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för myndighetsnämnden.pdf 1004.7 kB 2016-02-16 13.00
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen.pdf 136.9 kB 2021-02-08 15.41
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för gruppledare.PDF 245 kB 2019-04-05 12.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 221.5 kB 2020-05-15 11.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf 365.6 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.pdf 421.1 kB 2020-07-27 07.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för revisionen.pdf 303.1 kB 2019-02-07 14.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021.pdf 1.1 MB 2020-11-11 14.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020.pdf 246.7 kB 2019-12-20 08.57

Kommunala bolag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bolagsordning för Hällefors Bostads AB.pdf 456.8 kB 2021-05-04 14.51
Årshjul för ägardialog med Hällefors Bostads AB.pdf 511.6 kB 2021-05-04 14.51
Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB.pdf 545.3 kB 2021-05-04 14.51

Ekonomi och upphandling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Attestpolicy.pdf 267.7 kB 2014-06-10 14.35
Finanspolicy.pdf 272.2 kB 2018-11-29 15.06
Riktlinjer till finanspolicy.pdf 163.2 kB 2019-12-20 09.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategisk planering 2021-2025 och budget 2021.pdf 894.6 kB 2020-11-09 14.21
Strategisk planering 2020-2024 och budget 2020.pdf 716 kB 2019-12-20 09.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tidplan för ekonomiprocessen 2021.pdf 102.3 kB 2020-12-04 14.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphandlings- och inköpspolicy.pdf 136.8 kB 2018-12-13 12.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy.pdf 246.3 kB 2014-06-10 14.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nycketalsammanställning Hällefors kommun 2020 med basåret 2019.pdf 439.8 kB 2021-02-05 10.52
Nyckeltalsammanställning Hällefors kommun 2019 med basåret 2018.pdf 345.8 kB 2020-01-08 10.03
Nyckeltalsammanställning Hällefors kommun 2018 med basåret 2017.pdf 627.5 kB 2020-01-08 10.03

Personal och kommunikation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Jämställdhetsplan.pdf 304.6 kB 2014-06-17 13.23
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alkohol- och drogpolicy.pdf 281.9 kB 2014-06-17 13.24
Arbetsmiljöpolicy.pdf 262.2 kB 2014-05-22 11.31
Friskvårdspolicy.pdf 697.3 kB 2015-01-15 07.34
Lönepolitiskt program.pdf 391.5 kB 2014-05-22 11.31
Personalpolicy.pdf 260.8 kB 2014-05-22 11.31
Policy för intraprenad.pdf 414.8 kB 2014-05-22 11.31
Representationspolicy.pdf 323.8 kB 2014-09-24 08.07
Rökpolicy.pdf 277.9 kB 2014-05-22 11.31
Trafiksäkerhetspolicy.pdf 270.8 kB 2014-05-22 11.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informations- och kommunikationspolicy.pdf 407.9 kB 2014-05-21 14.43

Kultur

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan 2017-2020.pdf 269.7 kB 2016-08-23 08.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kultur- och fritidspolicy.PDF 574 kB 2017-01-30 07.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Policy för Hällefors Kulturskola.pdf 65.6 kB 2020-08-20 10.26

Näringsliv och turism

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Näringslivsstrategi 2020-2022.pdf 635.4 kB 2019-11-26 11.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategi för turism- och besöksnäringen.pdf 751.5 kB 2020-09-10 08.05

Trafik och miljö

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 264.5 kB 2015-03-04 15.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallsplan.pdf 2.3 MB 2016-03-18 08.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Företagspolicy.pdf 302.5 kB 2016-06-07 15.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 2021-2030.pdf 772.1 kB 2021-02-08 15.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun.pdf 237.7 kB 2014-09-23 14.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktplan för Hällefors kommun - LIS-tillägg.pdf 36.7 MB 2020-06-03 15.10
Översiktsplan för Hällefors kommun.pdf 52.2 MB 2020-06-03 15.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grönplan för Hällefors och Grythyttan.pdf 7.2 MB 2020-06-03 15.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvårdsprogram kortversion 2014.pdf 8.6 MB 2014-07-09 13.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skyltprogram.pdf 1.1 MB 2018-02-23 11.23

Säkerhet och kris

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brandskyddspolicy.pdf 294 kB 2016-07-15 09.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Pandemiplan för Hällefors kommun.pdf 415.9 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Säkerhetspolicy för Hällefors kommun.pdf 346.6 kB 2014-06-10 14.51

Folkhälsa

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANDTS-plan grundskola.pdf 379.1 kB 2019-03-08 09.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANDTS-policy 2018-2021.pdf 962.6 kB 2019-09-16 09.10

Övriga styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Integrationspolicy.pdf 241.5 kB 2014-05-22 10.40
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minoritetspolicy för Hällefors kommun 2015-03.pdf 258.4 kB 2015-08-25 13.56
Policy för kommunal flaggning.pdf 633.5 kB 2019-10-02 10.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Måltidspolicy för Hällefors kommun.pdf 488.1 kB 2014-05-15 09.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldreplan.pdf 2 MB 2016-10-27 10.51

Sidan är uppdaterad 18/1 2021 10.02.37