Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Attefallsåtgärder - åtgärder där du inte behöver bygglov

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade Attefalls­åtgärder vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Men du ska göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga.

Om du ska bygga något av följande behöver du i de flesta fall bara göra en anmälan:

 • Attefallshus.
 • Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus.
 • Takkupor på en- eller tvåbostadshus.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Du kan behöva ansöka om bygglov om du vill bygga intill en befintlig byggnad som har kulturvärden.

Attefallshus

Ditt hus räknas som en attefallsåtgärd om följande stämmer in:

 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Du ska bygga ett eller flera hus och den totala byggnadsarean är högst 30 kvadratmeter.
 • Bygget är max 4 meter högt.
 • Du ska placera bygget minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
 • Du ska placera bygget minst 30 meter från spårets mitt på en järnväg.
 • Du ska placera bygget minst 4,5 meter från tomtgränsen om tomten gränsar mot allmän mark som exempelvis gata, park eller cykelväg.

Om du ska använda byggnaden som en självständig bostad, ett attefallsbostadshus, behöver du följa de krav som gäller för ett enbostadshus.

Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus

Om du planderar för en tillbyggnad räknas det om en attefallsåtgärd om följande stämmer in:

 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en Attefallstillbyggnad tidigare.
 • Bruttoarean för bygget är högst 15 kvadratmeter.
 • Bygget är inte högre än det befintliga husets högsta punkt.
 • Du placerar bygget minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Takkupor på en- eller tvåbostadshus

Din takkupa räknas som en Attefallsåtgärd om följande stämmer in:

 • Takkupan byggs på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet finns det högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna tar tillsammans upp som mest hälften av taklängden på bostadshuset.
 • Takkuporna innebär inte något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna byggs inte på en byggnad med kulturvärden.
 • Detaljplanen för området kräver inte bygglov för takkupor.

Bygglov för en takkupa

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Om du vill göra yttre ändringar så behöver du ansöka om bygglov.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Om du ska bygga ett attefallsbostadshus kan du behöva en certifierad kontrollansvarig. Personen hjälper dig bland annat med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och deltar på möten.

Kontrollplan

För att din anmälan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Om du ska bygga ett attefallsbostadshus behöver du också skicka in de här handlingarna:

 • Ventilationsritningar
 • Värmeritningar
 • Vatten- och avloppsritningar
 • I vissa fall brandskyddsbeskrivning
 • I vissa fall färdigställandeskydd

Anmälan för ett attefallshus

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 815 kr

Med tekniskt samråd

10 165 kr

Anmälan för ett attefallsbostadshus

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 815 kr

Med tekniskt samråd:

10 165 kr

Anmälan för en attefallstillbyggnad

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 815 kr

Med tekniskt samråd:

10 165 kr

Anmälan för en anmälningspliktig takkupa

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 815 kr

Med tekniskt samråd:

10 165 kr

Anmälan för inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 815 kr

Med tekniskt samråd:

10 165 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Om din anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.Om du av någon anledning inte kan logga in med e-legitimation kan du istället skriva ut en blankett och skicka in med post.

Anmälan enligt attefallsregler

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

kontakt

Senast uppdaterad