Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för altandäck och trädäck

Du behöver vanligtvis inte bygglov för att bygga altan eller trädäck i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver oftast inte ansöka om bygglov för att bygga en altan utan tak i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Det gäller om alla dessa kriterier är uppfyllda:

  • Du bygger till altanen på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Du bygger altanen direkt på marken.
  • Altanen är högst 1,8 meter hög.
  • Du placerar altanen inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Du placerar altanen minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du placerar den närmare tomtgränsen behöver du medgivande av granne.
  • Fastigheten som du vill bygga altanen vid har inte kulturvärden och ligger inte i ett område med höga kulturvärden.

Om alla kriterier ovan inte är uppfyllda kan du behöva ansöka om bygglov. I så fall gäller samma som regler som för inglasad altan eller uterum.

Om du ska bygga ett trädäck eller soldäck på marknivå behöver du oftast inte bygglov. Om du bygger på en högre nivå med utrymme under kan du behöva ansöka om bygglov.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för en altan eller ett trädäck.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Kostnader för bygglov

Komplement- eller tillbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr

Kostnad bygglov för altan eller trädäck

Komplement- eller tillbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

 

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad