jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Bygglov för en takkupa

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga en takkupa.

Du behöver oftast ansöka om bygglov om du ska bygga en takkupa eller göra stora ändringar på befintliga takkupor. Om takkupan räknas som en attefallsåtgärd behöver du bara göra en anmälan och få ett startbesked.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om följande gäller för din takkupa:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Takkupan dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Du placerar takkupan minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Områdesbestämmelser som gäller för ditt område kräver inte bygglov.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställa en nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. En kontrollansvarig för att bygga en takkupa.

Byggherre och kontrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

I vissa fall kan du behöva skicka in fler handlingar. Din handläggare meddelar dig i så fall om vilka handlingar du behöver skicka in.

Tillbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 100 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 120 kr


Kostnad för bygglov

Tillbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

15 150 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

17 170 kr

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad