Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för ett garage

Om du ska bygga ett garage räknas det som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Därför behöver du i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett garage. Men det finns undantag.

I de flesta fall när du ska bygga ett garage behöver du ansöka om bygglov. Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan det i vissa fall räknas som attefallsåtgärd och då räcker det med att göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Om fastigheten är ett bostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla de här punkterna är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse.
  • Garaget dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Garaget är fristående.
  • Garaget placeras i omedelbar närhet till huset.
  • Garaget placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om garaget placeras närmare tomtgränsen krävs det medgivande av granne.
  • Garaget kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Vad är områdesbestämmelser?

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Länskarta för Örebro län

Detaljplanerat område

Beroende på vart du ska bygga ett garage så har du olika förutsättningar. Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område.

Länskarta för Örebro län

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta . Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för ett garage. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Byggherre och kontrollansvarig

Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.

Kostnader för bygglov för garage av nybyggnad eller tillbyggnad utan tekniskt samråd

Planenligt: 10 700 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 12 840 kronor

Kostnader för bygglov för garage av nybyggnad eller tillbyggnad med tekniskt samråd

Planenligt: 16 050 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 18 190 kronor

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad