Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter fritidshem

Avgiften debiteras 12 månader per år och betalas för innevarande månad. Avgiften grundas alltid på bruttoinkomsten vilket gör att alla med lägre inkomster får lägre avgift. Så kom ihåg att anmäla ändrad inkomst. Du är skyldig att lämna ny inkomstuppgift när hushållets inkomster förändras.

Det kan medföra avstängning av plats om personen som är betalningsskyldig ligger efter med betalningen i två månader. Ny plats kan erhållas först när den gamla skulden reglerats.

Avgifter i skolbarnomsorgen (fritidshem)

Barn 1      2 % av inkomsten – dock högst 1007 kronor i månaden

Barn 2      1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor i månaden

Barn 3      1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor i månaden

Blanketter/Information

Kontakt

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
E-post: jessica.roso@hellefors.se

Sidan är uppdaterad