Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ansökan om plats till fritidshem

Barn som tidigare gått på kommunal förskola går automatiskt över till skolbarnomsorg från och med vecka 32. Vårdnadshavare som inte haft barnomsorg i kommunen tidigare gör en ansökan om plats på fritidshem senast fyra månader innan önskat startdatum. Ansökan gör du via vårt webbformulär.

En ansökan per barn. Alla fält med * är obligatoriska.
Civilstånd * (obligatorisk)
Civilstånd


Sysselsättning * (obligatorisk)
SysselsättningVårdnadshavare 2:s uppgifter ska alltid fyllas i om två vårdnadshavare finnsCivilstånd
Civilstånd


Sysselsättning
Sysselsättning


Önskar barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska * (obligatorisk)
Önskar barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska


Önskad placering alternativ 1
Önskad placering alternativ 1


Önskad placering alternativ 2
Önskad placering alternativ 2


Önskad placering alternativ 3
Önskad placering alternativ 3


Barnet har tidigare varit placerad inom Hällefors kommuns barnomsorg * (obligatorisk)
Barnet har tidigare varit placerad inom Hällefors kommuns barnomsorgSenast uppdaterad